Burkulabilen Mil Tasarım & Test

Menatek, Kabiliyetleri Arasına, Burkulabilen Mil Tasarımı ve Testini de Ekledi
Dünya üzerindeki çok sayıda zırhlı araç kullanıcısının alt sistem tedarikçisi konumunda bulunan Menatek, yetenekleri arasına, bir yenisini daha ekledi. Paletli zırhlı araçlar için burkulabilen mil (torsion bar) üretimi yapabilen firma, gerçekleştirdiği, alt yapı ve insan kaynağı yatırımı ile bu ürünlerin sıfırdan tasarım ve test kabiliyetini de kazandı.

 

Menatek, hâlihazırda; ana muharebe tankı (AMT), zırhlı muharebe aracı (ZMA), zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), amfibi hücum aracı ve kundağı motorlu obüs gibi farklı sınıflardaki 12 paletli zırhlı araç için, burkulabilen mil üretiyor. Bunların arasında; M1 Abrams ve M60 AMT’leri, M109 kundağı motorlu obüsü ve M2 Bradley, M113 ve AAV7 zırhlı araçları da bulunuyor.

Paletli bir askeri aracın, burkulabilen mil ile çalışan yürüyüş ve süspansiyon (askı palet) donanım komplesi. Resimde, burkulabilen miller, iki palet aksamı arasında uzanan çubuklar olarak görülüyor.

Firma, yeni yatırımları sayesinde, müşterilerinden gelecek istekler doğrultusunda, burkulabilen milleri sıfırdan geliştirebilecek yetenekleri de kazanmış oldu. Kendi tasarımı olan test üniteleri sayesinde, tasarladığı burkulabilen millerin ömür testlerini gerçekleştirme yeteneğini de kazanan firma, bu yeteneği de ayrı bir hizmet olarak müşterilerine sunmaya başladı.

Menatek’in, yeni bir burkulabilen mili sıfırdan geliştirmesi; mühendislik, üretim, test ve kalifikasyon süreçleri de dahil olmak üzere, 8 ila 12 hafta arasında sürüyor. Firma, bu süreç sonunda, seri üretime hazır bir ürün ortaya çıkartıyor.

Tasarımdan Tedarike, Üretimden Kalifikasyona

Menatek’in, hammadde konusunda, hâlihazırda çalıştığı onaylı tedarikçileri bulunuyor. Bununla birlikte firma, sıfırdan tasarlayacağı yeni ürünlerin, farklı bir malzeme türüne ihtiyaç duyması halinde, ilk kez tedarik edilecek bu malzemeleri, test ederek onaylayabilecek alt yapıya da sahip.

Burkulabilen millerin haricinde; askı kolu, palet gergi ayar kolu, portör tekeri, gergi tekeri, palet baklası, pin ve yön çatalı da üretebilen Menatek, müşterilerine, paletli bir zırhlı aracın, tüm yürüyen aksamını, komple çözüm olarak sunabiliyor.

Menatek Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Naz Ünal, yeni kazandıkları kabiliyetler ile ilgili olarak, MSI Dergisi’ne şunları söyledi: “Burkulabilen millerin üretimi konusunda, yıllar içerisinde edindiğimiz teknik bilgi birimi ve tecrübemizi, yeni yatırımımız ile bir adım öteye taşıdık. Detaylı mühendislik hesapları ve özel üretim teknikleri gerektiren ve dünya genelinde tedariki çok zor olan bu ürünleri, artık sıfırdan geliştirebiliyoruz. Bu, henüz çok yeni bir gelişme olmasına rağmen, daha şimdiden, sektördeki, hem yerli hem de yabancı büyük oyuncular ile ürün geliştirme konusunda görüşmelere başladık.”

 

Paletli Zırhlı Araçların Vazgeçilmezi: Burkulabilen Miller

Dünya üzerindeki pek çok farklı paletli zırhlı araçta, çeşitli süspansiyon sistemleri kullanılır. Bunlar içerisinde, açık ara en yaygın olanlar ise burkulabilen mil kullanılan süspansiyon sistemleridir. Böyle bir sistemin kullanıldığı paletli bir zırhlı aracın tüm ağırlığı, burkulabilen miller vasıtasıyla askı kollarına, oradan da sırasıyla portör tekerlerine ve palete aktarılır.

Bu sistemlerin popülaritesi, rakiplerine göre sahip oldukları çeşitli avantajlardan kaynaklanır. Bu avantajlar, kısaca; nispeten daha az bakım gerektirme, hareketli parçaların az oluşu sebebiyle basit mimari ve araç içerisinde az yer kaplama şeklinde sıralanabilir.

Burkulabilen miller, en basit şekliyle esnek çubuklar olarak ifade edilebilir. Bu esnek çubuklar, yeteri kadar kuvvet uygulandığında, en uzun eksenleri etrafında, helezonik olarak burkulabilme; uygulanan kuvvet ortadan kalktığında ise tekrar eski hallerine dönebilme kabiliyetine sahiptirler. Bozuk bir arazide hareket eden aracın palet ve portör tekerleri, aldıkları darbeleri, askı kolları vasıtasıyla burkulabilen millere iletirler. Burkulabilen millerin de şoklar halinde gelen bu darbeleri sönümleyebilecek kadar esnek olmaları ve bu işi, üst üste ve defalarca kez, deforme olmadan tekrarlayabilmeleri gerekir. Bu sebeplerle bu parçaların tasarımı, çok yoğun bir mühendislik çalışması ve tecrübesi gerektirir.

Kaynak; savunmahaber.com