Yasal Uyarı

Bu İnternet Sitesi içeriğinde yer alan tüm eserler (yazı, resim, görüntü, fotoğraf, video, müzik vb.), başta 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca yasal olarak koruma altındadır. Mevzuat kapsamında korunan söz konusu bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olurlar.

 

Tanımlar ve Koşullar


Bu web sitesine girmeniz veya bu web sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları ve hükümleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve doğacak her türlü zarar ve/veya kayıplardan dolayı Menatek Savunma Teknolojileri San.Tic.A.Ş. (bundan böyle kısaca “Menatek” olarak anılacaktır), yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Menatek’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların bundan hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Menatek, bu yasal uyarıda yer alan tüm koşulları ve hükümleri önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına haizdir.

 

Bilgilendirme ve Feragat


Bu web sitesi bilgilendirme amacıyla iyi niyetle hazırlanmıştır. Bu web sitesinde yer alan her türlü bilgi genel nitelikte olup, doğruluğu, eksiksiz olması, güvenilirliği, yeterliliği ve güncelliği hiçbir surette Menatek tarafından garanti ve taahhüt edilmemektedir.

 

Menatek hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman söz konusu bilgileri değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.

 

Bu web sitesine erişim ve sitede yer alan bilgilerin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, maddi, manevi, menfi ve/veya müsbet her türlü zarardan her ne nam ve ad altında olursa olsun Menatek, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları, bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler ve Menatek’in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşları sorumlu tutulamaz.

 

Fikri Mülkiyet

 

Bu web sitesinde yer alan, bunları içeren ama bunlarla sınırlı olmayan, tüm sayfalar, fotoğraflar, dizaynlar, illüstrasyonlar, resimler gibi malzemeler ve bilgilere ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları Menatek'e ait ve ilgili kanunlarca korunmakta olup, bu malzemeler ve bilgiler izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

 

Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

Bu web sitesindeki bilgileri herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan kişisel bilgi edinmek amacıyla kullanabilir, indirebilir, kopyalayabilir ve yazdırabilirsiniz ya da herhangi bir ticari ve çıkar amacı olmadan üçüncü şahıslara sadece kişisel bilgilendirilmeleri amacıyla bu bilgilerin Menatek web sitesinden temin edildiğini ve burada yer alan tüm koşul ve hükümlere bağlı olduklarını belirtmek şartıyla verebilir ve gönderebilirsiniz.

Bu web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek, her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.

 

Kullanıcının Taahhüdü

 

Menatek’in sitesini veya sitelerini ziyaret eden ve Menatek’e bilgi sağlayan kişiler Menatek’e bu bilgilerle ilgili olarak eksiksiz devir hakları vermiş ve Menatek’e bunları uygun gördüğü şekilde kullanma yetkisini sağlamış kabul edileceklerdir. Ziyaretçilerin yukarıdaki tüm uyarılardan haberdar oldukları ve bu önerilerin her birine uymayı taahhüt ettikleri kabul edilecektir.

 

Elektronik postayla veya başka yollarla bu web sitesine ileteceğiniz her tür kişisel bilgi (örneğin adınız, adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz) web sitesinin gizlilik politikasına uygun olarak kullanılacaktır. Siteye ileteceğiniz, sorular, yorumlar, öneriler ve benzeri bilgiler gibi her tür başka ileti veya materyal gizli olmayan ve telif haklarıyla korunmamış materyal olarak değerlendirilecektir.

 

Web sitesi ziyaretçilerinin hizmetlerde yanlış, yanıltıcı, aldatıcı mesajlar gönderebileceğine veya beyanlarda bulunabileceğine dikkatinizi çekeriz. Menatek herhangi bir hizmette üçüncü taraflarca verilen bu fikirleri, önerileri, bilgileri veya beyanları desteklememektedir ve bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Sınırlandırma olmamak kaydıyla Menatek, hizmetler kanalıyla erişime açık hale gelen (sınırlandırma olmamak kaydıyla mesajlardaki hata ve eksikler ya da mesaj veya profillerdeki bağlantı veya resimler dahil) herhangi bir bilgiden veya materyalden veya bu şekildeki bilgi veya materyallerin kullanılmasıyla elde edilecek sonuçlardan sorumlu olmayacaktır.

 
Menatek, hiçbir durumda bağlantı verdikleri sitelerin içeriğinden sorumlu olmayacaktır. Menatek işbu web sitesine bağlanan bu linkleri kısmen veya tamamen incelememiştir ve site dışındaki sayfaların veya işbu siteyle bağlantılı başka sitelerin içerikleri veya gizlilik politikaları ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk almamaktadır.

 

Yetkili Mahkeme

 

Bu web sitesinin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu web sitesi ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda Türkçe Yasal Uyarı metni esas olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Daireleri yetkilidir.

 

Web sitesi Sitemiz içerisinde yer alan hiçbir makale, görsel, form, kodlama, kullanılan web sitesi araçları da dahil olmak üzere, Menatek’in izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kar elde etmek amacı ile kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.