Menatek’te Kariyer

Bilgi birikimin ve yeteneğinle kendine özel bir gelecek inşa edebilirsin ama en az onun kadar önemli olan bir diğer nokta da, kendinle ve başkalarıyla uyum içinde olabilmendir. Menatek, bilgisine ve yeteneğinin gücüne inandığı kadar, başkalarıyla uyum içinde olmanın gücüne de inanan insanlarla birlikte yükseliyor.


İŞ BAŞVURU FORMU STAJ BAŞVURU FORMU

İnsan Kaynakları Vizyonu ve Politikası

Vizyon

• Menatek’in stratejilerini destekleyen, verimliliği yüksek, gelişime açık, biz merkezli, mutlu, motive takım arkadaşlarıyla yol almak.
• Çalışanlarımıza kendilerini değerli hissettikleri, yenilikçi, dinamik ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı sağlamak.
• Özellikle mühendisler için tasarım ve üretime dair becerilerini geliştirdikleri, akademik anlamda eğitimlerinin bir devamı niteliğinde destekleyici çalışmalar yapmak.
• Sektöründe en çok çalışılmak istenen kurum olmak ve bu konumu korumaktır.

Politika

Menatek İnsan Kaynakları politikamızın temelini, insana ve bilgiye önem verme, objektif değerlendirme, fırsat eşitliği, çalışanların yönetime katılımı, gelişimi teşvik, sürekli eğitim, yetkinlik ve performansa dayalı gelişim ilkeleri oluşturmaktadır. İşe alım ve terfilerde fırsat eşitliği ilkesi gözetilir. Değerlendirmeler sadece performans, bilgi ve deneyime göre değil aynı zamanda iletişim kabiliyetleri de göz önünde bulundurularak yapılır.

Açık Pozisyonlar

Kariyer.net ve Linkedin profillerimize ulaşabilir ve başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

İşe Alım Süreci

Personel ihtiyacı olması durumunda, İnsan Kaynakları Birimi tarafından görevin gerektirdiği özellikler belirlenerek internet ilanları aracılığı ile işe alım süreci başlatılır. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylar insan kaynakları, ilgili yöneticiler ve genel müdürün katıldığı mülakatlar ile değerlendirilir. Başarılı bulunan adaylar uygun pozisyonlara yerleştirilir. Görüşme yapılan her adaya mutlaka mülakat sonucu bildirilir.

 Pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerle birlikte aşağıdaki özelliklere de sahip olmak, adaylardan ayrıca beklenmektedir.

  • Çözüm odaklı
  • Takım çalışmasına yatkın
  • İletişim yeteneği yüksek
  • Öğrenme ve kendini geliştirme arzusu olan
  • İç motivasyonu yüksek
  • Gizlilik Politikalarına gerekli önemi gösteren
  • Özgüvenli
  • Değişime açık

Staj programları, gelecekte potansiyel çalışanlarımız olabilecek öğrencilere iş ortamını ve Menatek’in şirket kültürünü yakından tanıma fırsatı vererek kendilerine çalışma alanı seçimlerinde yol gösterme amacını taşımaktadır.

Staj/İş ilanları için Güncel Cv’leriniz ve ön yazılarınızı ‘’[email protected]’’ adresine gönderebilirsiniz.

Çalışma Ortamımız